Länkstig

Röstterapi enligt verbal instruktionsmodell (VIM)

Kurs
LP6460
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20462
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kurstillfället hösten 2024 kan endast genomföras under förutsättning att det blir tillräckligt många deltagare.

Kursen omfattar grundläggande och fördjupade kunskaper om verbal
instruktionsmetodik vid röstterapi och består av egen praktisk träning
och tillämpning av metodiken i behandling av patienter, samt
föreläsningar och seminarier. Den nya metodiken kommer att sättas i
relation till annan röstmetodik i ett teoretiskt perspektiv. Kursen
kräver eget arbete förutom den schemalagda undervisningen.

Kursupplägg vårterminen 2024

Fysiska träffar

Vecka 10
Tisdag 5/3
Onsdag 6/3

Vecka 12
Tisdag 19/3
Onsdag 20/3

Vecka 16
Tisdag 16/4
Onsdag 17/4

Vecka 20
Tisdag 14/5
Onsdag 15/5

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Logopedexamen

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.