Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot PDT

Program
S2PTE-IPDT
Avancerad nivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27397
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot individualpsykoterapi PDT är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi som går på halvfart under tre år. Programmet leder till en psykoterapeutexamen. Arbetet som psykoterapeut innebär att utreda, planera, genomföra och utvärdera psykologisk behandling i olika former. Parallellt med studierna krävs att du arbetar halvtid och att arbetet innefattar psykoterapeutiska uppgifter.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Psykoterapeutprogrammet (90 hp) med inriktning mot psykodynamisk individualpsykoterapi sker på halvfart under sex terminer. Utbildningen är uppdelad i en teori- och metoddel (71 hp) samt en handledningsdel (19 hp).

Teori- och metoddelen ger fördjupade psykoterapeutiska kunskaper och färdigheter utifrån psykologisk och psykoterapeutisk teoribildning, psykoterapiforskning och klinisk erfarenhet och utgör en påbyggnad på den grundläggande psykoterapiutbildningen. Innehållet i föreläsningarna tar sin utgångspunkt från vuxna såväl som barn och unga för att du skall få en bred kunskap om PDT och dess tillämpning. I den teoretiska delen ingår ett självständigt vetenskapligt arbete om 15 hp (uppsats). Arbetet med uppsatsen är huvudsakligen förlagt till termin 5 men inledande planeringsarbete börjar redan under termin 4. Teori och metodundervisning sker parallellt med eget klientarbete under handledning. Klientarbetet kan i undantagsfall ske på din arbetsplats om det är möjligt utifrån utbildningens krav. Inriktningsansvarig bedömer och godkänner det. I övrigt sker klientarbetet på Psykologiska institutionens utbildningsklinik.

I det handledda klientarbetet kan du välja att arbete med vuxna eller barn och unga. Klientarbete under handledning sker under termin 2 till 6. Under klientarbetet tränas och prövas färdigheter att bedriva psykoterapi och stor vikt läggs vid att integrera teoretiska och kliniska kunskaper och färdigheter. Du som studerar ska bedriva ett flertal psykoterapier, dels två längre 2 respektive 1 år och dels två tidsbegränsade psykoterapier (BDT). Arbetet sker under handledning av en erfaren, utbildad handledare. Integritet, sekretess, självreflektion och professionalitet ska prägla såväl varje behandling som arbetet i handledningsgruppen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
Socionomexamen
Annan motsvarande examen

För inriktningarna Familje- och systemorienterad psykoterapi och Individualpsykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi ska egen individualterapi omfattande minst 40 tim eller 100 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut ha genomförts.

För inriktningen Individualpsykoterapi med inriktning mot psykodynamisk terapi ska egen individualterapi omfattande minst 75 timmar eller 150 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut ha genomförts.

För samtliga ovanstående krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

Urval

Vid urvalet görs en samlad bedömning enligt följande:

  • Yrkeserfarenhet (max 4 p)
  • Handledning (max 4 p)
  • Egenterapi/utbildningsterapi (max 2p, 1p eller 6 p)
  • Annan högskoleutbildning eller motsvarande (max 10 poäng)
  • Forskningserfarenhet/publikationer (max 4 poäng)
  • Totalpoäng grundkriterier: ( 24p för Psykoterapi med inriktning mot familj, 23p för Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom, 23p för Individualterapi mot vuxna KBT och 28p för Individualterapi med inriktning mot vuxna PDT)

Efter studierna

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen. Legitimation erhålls efter ansökan hos Socialstyrelsen. Som legitimerad psykoterapeut arbetar du självständigt med psykologisk behandling och samarbetar ofta med andra yrkesgrupper inom vården. Psykoterapeuter kan vara anställda inom landstingen framför allt inom psykiatrisk verksamhet. Många är också privatpraktiserande psykoterapeuter och förekomst av privat psykoterapi förekommer, framför allt i storstadsregioner. Det är också vanligt att privatpraktiserande psykoterapeuter har vårdavtal med landsting eller försäkringsbolag.

I dagsläget efterfrågas utbildade psykoterapeuter i stora delar av landet och arbetsmarknaden kan anses vara god.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Parallellt med den teoretiska delen sker klientarbetet. På det egna klientarbetet ges handledning i grupp och i mindre omfattning individuellt. Närvaro vid föreläsningar är avgörande för att tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att bli godkänd på respektive kurs. Seminarier och handledning är obligatoriska.  

Utbildningen ges på halvfart och parallellt med studierna ska du arbeta med psykoterapeutisk verksamhet på halvtid.  

Teori- och metodundervisning och handledning är vanligen förlagd till torsdag och fredag ojämna veckor.