Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser

Kurs
PX2111
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17462
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som har högskoleutbildning och arbetar, eller vill arbeta, inom vård, omsorg och behandling. Kursen ger dig ökade kunskaper om de psykologiska fenomen och processer som ligger bakom olika psykiska sjukdomstillstånd och diagnoser. Vi behandlar också utvecklingen av de perspektiv som ligger till grund för psykiatriska diagnossystem och den psykiatriska vården, samt tränar på att bemöta personer med psykisk sjukdom utifrån ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt.

Om utbildningen

Psykisk ohälsa är idag ett betydande hot mot folkhälsan och fördjupade kunskaper behövs inom alla delar av vård och omsorg men också i befolkningen i stort. Till följd av ökad psykisk ohälsa har också diagnossystemen utvecklats och är i ständig rörelse och förändring.

Den här kursens mål är att öka kunskapen om de psykologiska fenomen och processer som ligger bakom olika psykiska sjukdomstillstånd och diagnoser. Med sådan kunskap skapas också bättre förståelse för individens upplevelse av sin psykiska ohälsa, vilket är grundläggande i mötet med människor som mår dåligt.

Syftet med kursen är att ge en överblick över psykologiska teorier och modeller som förklarar uppkomst och behandling av psykisk ohälsa. Områden såsom emotion, kognition, beteende och relationer kommer att kopplas till psykisk sjukdom. Under kursen behandlas också utvecklingen av de perspektiv som ligger till grund för psykiatriska diagnossystem och den psykiatriska vården.

Ett viktigt moment är att lära sig, samt träna på att bemöta personer med psykisk sjukdom utifrån ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt. Du kommer också att få reflektera över dina egna normer och värderingar och hur dessa kan påverka bemötande och behandling.

Kursen vänder sig till dig som har högskoleutbildning och vill fördjupa dina kunskaper om psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 1) högskoleutbildning med inriktning mot omsorg, vård eller behandling om minst 180 hp, varav minst 15 hp i forskningsmetod, alternativt 2) högskoleutbildning om 180 hp, varav minst 15 hp i forskningsmetod, och minst 30 hp i ämnet psykologi. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen är till nytta för alla som i sitt nuvarande eller framtida yrke möter eller på annat sätt hanterar frågor som rör människor med psykisk ohälsa. Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar inom områden som vård, omsorg och behandling. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar, seminarier och examinerande moment. På seminarierna får du lära dig att omsätta teoretisk kunskap till praktik genom olika övningar. Kursen avslutas med ett individuellt fördjupningsarbete där du kombinerar teoretiska kunskaper med ett personcentrerat förhållningssätt i relation till ett specifikt fall.