Länkstig

Psykologi: Grundkurs

Kurs
PX1100
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17400
Ansökan stängd

Kort om kursen

Grundkursen i psykologi ger dig en introduktion till psykologins viktigaste forskningsfåror och verktyg att förstå mänskliga beteenden, tankar och känslor. Du får lära dig vad som händer i hjärnan när du känner glädje, om barnets resa till att bli vuxen, varför du lättare blir lurad när du är stressad, om speciella drag som följt dig hela livet och varför du kan känna dig som helt olika personer i olika situationer. Du lär dig också att förstå de vetenskapliga grunderna och hur forskning skiljer sig från andra sätt att inhämta kunskap.

Om utbildningen

Grundkursen i psykologi ger dig en introduktion till psykologins viktigaste forskningsfåror och verktyg att förstå mänskliga beteenden, tankar och känslor. En viktig del av kursen är också att lära sig grunderna i vetenskaplig forskning och hur forskning skiljer sig från andra sätt att inhämta kunskap.

Det du lär dig på kursen går att applicera på både vardagsliv och yrkesliv då mänsklig interaktion är en naturlig del av de flestas vardag. Kursen riktar sig därför både till dig som överlag är nyfiken och vill lära dig mer om mänskliga relationer och om hur vi människor fungerar, men också till dig som vill omsätta dina kunskaper i praktiken, eller läsa vidare och ta en examen i psykologi.

De olika delarna

Kursen består av sex delkurser. I den första delkursen får du en introduktion till det mångfacetterade området psykologi och dess många inriktningar som beskriver olika sätt att förstå det mänskliga psyket. Du introduceras också till ett vetenskapligt tänkande och olika vetenskapliga metoder.

I den andra delkursen, Biologisk psykologi, studerar vi tankar, känslor och beteenden utifrån biologiska processer. Fokus ligger på hjärnans och nervsystemens funktioner, samt hur dessa manifesterar sig i emotioner och sinnesförnimmelser. 

I delkurs tre, Kognitiv psykologi, går vi igenom kognitiva processers roll när vi vill förstå människors tankar och beteenden. Vi tar bland annat upp tankeprocesser (funderingar och analysering), minnesprocesser (hur minnet fungerar, hur mycket vi minns, och om vi alltid minns korrekt) och perceptuella processer (hur vi uppfattar vår omvärld och om alla uppfattar världen på samma sätt). 

I delkurs fyra, Utvecklingspsykologi, ligger fokus på att förstå individens utveckling under hela livsspannet. Vi går igenom hur människan utvecklas fysiskt, kognitivt och psykosocialt, ”från vaggan till graven”, och hur olika typer av utveckling samspelar med varandra. 

I delkurs fem, Personlighetspsykologi, får du både en historisk och en uppdaterad beskrivning av de så kallade stabila personlighetsegenskaper och temperament individer har. Delkursen fokuserar på olika perspektiv för att förstå det komplexa begreppet personlighet och vi kommer bland annat att gå igenom traitperspektivet (egenskapsteori) och det psykodynamiska perspektivet. 

Den sista delkursen, Socialpsykologi, fokuserar på mänskligt beteende som ett resultat av samverkan med andra individer. I den här delkursen ligger fokus på människan i en social kontext och du kommer att få svar på frågor om varför individer verkar vara olika personer när de är ensamma och när de är i grupp, och varför vi faller för olika övertalningstekniker. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Rekommenderad studiegång

Är du intresserad av att läsa till en filosofie kandidatexamen i psykologi, 180 hp?

Den här kursen är den första obligatoriska kursen för en sådan examen.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Kursen ger dig kunskaper som är möjliga att applicera på
många olika kontexter. Kunskaper om hur vi människor fungerar både
individuellt och i sociala sammanhang kan vara till nytta både privat och inom de
flesta yrkesområden. I arbetslivet kan det också vara användbart att kunna tänka
vetenskapligt.

Grundkursen kan läsas separat eller som ett komplement till andra studier. Psykologi: Grundkurs kan också byggas på med andra kurser i psykologi och leda till en filosofie kandidatexamen. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av
en blandning av traditionella föreläsningar, seminarier, övningar och olika
online-aktiviteter. Varje delkurs avslutas med en digital salstentamen. Den
största delen av kurslitteraturen är på engelska.