Länkstig

Psykologi: Fortsättningskurs

Kurs
PX1200
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27403
Ansökan stängd

Kort om kursen

På fortsättningskursen i psykologi fördjupar du dina kunskaper inom några av psykologins centrala områden och ökar din förståelse av människans känslor, beteenden och tankar. En viktig del av kursen är också att lära sig de vetenskapliga grunderna och hur forskning skiljer sig från andra sätt att inhämta kunskap.

Om utbildningen

På fortsättningskursen i psykologi breddar du dina kunskaper inom några av psykologiämnets centrala delar och fördjupar din förståelse av människans känslor, beteenden och tankar. En viktig del av kursen är också att lära sig förstå de vetenskapliga grunderna och hur forskning skiljer sig från andra sätt att inhämta kunskap. Det du lär dig på kursen går till stor del att applicera på ditt vardagliga liv och potentiellt även i ditt yrkesliv då kunskaper om hur vi människor fungerar är användbara i de flesta sammanhang.

Kursen består av sex delkurser: Metod, Biologisk psykologi, Kognitiv psykologi, Utvecklingspsykologi, Personlighetspsykologi och Socialpsykologi.

I de olika delkurserna utforskar vi vad våra upplevelser, känslor och tankar har för biologisk grund, vad som händer i hjärnan när vi sover, och hur mycket vi tänker medvetet när vi fattar ett beslut eller försöker lösa ett problem. Du får också svar på frågor som hur vi förändras under livets gång, och om alla genomgår samma utvecklingsfaser, vilken betydelse vår personlighet har för vår hälsa och om vi har samma personlighet oavsett vilken situation vi befinner oss i.

Vi går också igenom frågor som hur andra människor kan påverka våra åsikter och tankar, och om det går att undvika fördomsfulla tankar.

Psykologi: Fortsättningskurs bygger på PX1100 Psykologi: Grundkurs.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst 20 hp godkänt på PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Är du intresserad av att läsa till en filosofie kandidatexamen i psykologi, 180 hp?
Den här kursen är den andra obligatoriska kursen för en sådan examen.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Kunskaper i psykologi är användbara inom de flesta områden. I ditt arbetsliv, och även privat, kan du ha nytta av att kunna tänka vetenskapligt, att veta vilka fallgropar som finns vid mänskligt beslutsfattande och att förstå vad som påverkar individer i sociala kontexter.

Fortsättningskursen kan också byggas på med andra kurser i psykologi och leda till en filosofie kandidatexamen. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Det pedagogiska upplägget är varierat och undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och olika online-aktiviteter. Var och en av de sex delkurserna avslutas med en digital salstentamen. Den största delen av kurslitteraturen är på engelska.