Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Organisk kemi och läkemedelskemi

Kurs
KEM825
Avancerad nivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11666

Om utbildningen

Kursen Organisk kemi och läkemedelskemi ger dig en fördjupning inom syntes av läkemedelsmolekyler och läkemedelskemiska begrepp.

Kursen ger dig de kunskaper och experimentella färdigheter i organisk kemi som du behöver för att kunna genomföra, planera, framställa och analysera läkemedelssubstanser.

Efter avslutad kurs förväntas du kunna

  • förklara utvalda läkemedelsstruktur, farmakologiska effekter samt funktion på molekylär nivå
  • förklara växelverkan mellan läkemedelsmolekyler och receptorer (biologiska targets)
  • beskriva metoder för lead generering och optimering av lead föreningar
  • planera och genomföra tillverkning av läkemedelsmolekyler via multistegssyntes
  • karakterisera de erhållna substanserna med lämpliga metoder
  • kritiskt granska resultat från egna laborationer såväl som resultat från forskningslitteratur
  • bedöma och förebygga säkerhetsrisker i samband med all verksamhet som omfattar organiska föreningar.

Kunskaperna är nödvändiga för att du ska kunna fortsätta med högre studier inom organisk kemi och läkemedelskemi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på laborationsdelen (delkurs 2) och på de diagnostiska testen inom kurs KEM815, Avancerad organisk kemi (15 hp), eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i kemi  (N1KEM)
  • Masterprogram i kemi (N2KEM)
  • Masterprogram i organisk kemi och läkemedelskemi (N2KEL).

Du kan också läsa den som fristående kurs.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på olika typer av kemiföretag, livsmedelsföretag eller analys- och synteslaboratorier, med såväl laborativt arbete som forskning och utveckling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppseminarier och laborationer.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Johanneberg.