Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning

Kurs
FH1103
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27301

Kort om kursen

Kursen ger en översikt över de delar av det offentligrättsliga regelverket som är av störst vikt för tjänstemän i statlig och kommunal förvaltning. Rättsområdet förändras ständigt, dels för att säkerställa rättssäkerhet i myndigheternas rättstillämpning och dels för att hålla takt med den internationella utvecklingen. Kursen tillhandahåller i en verktygslåda som gör det möjligt för dig att i framtiden, som yrkesverksam hos framförallt förvaltningsmyndigheter, hitta relevanta och uppdaterade lösningar på praktiska rättsliga problem.

Om utbildningen

Kursen behandlar rättsstatliga principer och regleringssystem i relation till den lagstiftning som styr tjänstemännens roll samt den offentliga förvaltningens funktion, processer och uppgifter. Tyngdpunkten ligger på relationen – inklusive maktförhållandena – mellan individer och myndigheter som handlägger enskilda ärenden, både på förvaltnings- och domstolsnivå. Hur kan dessa regler översättas i en handläggningspraktik som präglas av såväl regelefterlevnad som effektivitet? Hur kan vi därigenom tillförsäkra enskilda både formell och materiell rättssäkerhet?

Du lär dig under kursen om förvaltningslagstiftningen, handlingsoffentligheten, kommunallagen och delar av den förvaltningsrättsliga speciallagstiftningen. Juridisk metod introduceras samt grundläggande konstitutionell rätt, inklusive Europarätten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Den offentliga förvaltningen är Sveriges största arbetsplats med en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Många offentliga arbetsgivare förväntar sig att deras medarbetare förstår de speciella villkor och regler under vilka förvaltningen arbetar. Kursen passar därför bra för dig som tänker jobba inom det offentliga och vill förstärka dina utbildningsmeriter med förvaltningsjuridik.

Kursen ingår i kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, och om ditt intresse väcks för ämnet under kursens gång är du välkommen att söka in till detta program.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursen blandas undervisnings- och examinationsformer. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier samt övningar. Studenterna tränas i både skriftlig och muntlig presentation. Kursen examineras genom grupparbeten och salstentamen. 

Lokaler

Kursen genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg. I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.