Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Muséets praktik

Kurs
KP1210
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen Museets praktik ger en introduktion till museers verksamheter. Här uppmärksammas urvalsprocesser för museisamlande, utställningar som projekt och museipedagogik. Du utvecklar därtill kunskaper om hur konstsamlingar och konstmuseer etableras, samt hur dessa bidrar till att upprätthålla sociala normer och hierarkier.

Viktiga infallsvinklar under kursen är kvalitetsbegreppets funktion
och hur olika slag av sociala normer och värdehierarkier kan utmanas normkritiskt genom konstpedagogik och utställningspraktiker.

Behörigheter och urval