Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö - en introduktion

Kurs
PX1109
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Är du intresserad av att veta mer om varför människor i miljörelevanta situationer ibland agerar miljövänligt och varför de vid andra tillfällen inte gör så. Den här kursen ger grundläggande kunskaper om hur värden, attityder och vanor påverkar människors miljörelaterade handlingar

Om utbildningen

Kursen ger grundläggande kunskaper om interaktionen mellan människa och den omgivande miljön; betydelsen av psykologiska faktorer för mänskligt beslutsfattande i miljörelaterade situationer, exempelvis när det gäller transport eller energi, samt psykologisk påverkan av den omgivande miljön, exempelvis byggd, eller naturlig miljö.

Inom kursen behandlas miljöproblemen och globala utmaningar gällande ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ur ett psykologiskt perspektiv.

Kursen behandlar även psykologisk påverkan av den omgivande miljön, exempelvis naturens eller den byggda miljöns inverkan på stress, återhämtning och välbefinnande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Endast antagna till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet har tillträde till kursen.