Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masteruppsats variant 1

Kurs
LI2301
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Uppsatsen skall ge prov på den studerandes fördjupade förmåga att med hög grad av självständighet söka information och på ett kritiskt sätt värdera denna, och kunna sammanställa den i form av en vetenskaplig uppsats inom givna tidsramar. Kursen innehåller uppsatsseminarier samt individuell handledning. Seminarierna består av teoretisk och metodologisk uppsatsförberedelse, praktiska uppsatsförberedelser, att formulera ett forskningsbart problem, formalia genomgång.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i lingvistik/allmän språkvetenskap eller kandidatexamen från grundutbildning inom närliggande ämnesområden som språkämnen, filosofi, etc. samt genomgångna kurser om 60 hp på avancerad nivå.