Länkstig

Logopedi och habilitering med inriktning mot barn och ungdom

Kurs
LO2022
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen syftar till att ge en översikt över hur man kan arbeta som logoped inom habilitering. Generella teorier och modeller för arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom habilitering presenteras, diskuteras och tillämpas.

Om utbildningen

Kursens lärandemål är att du ska kunna redogöra för förutsättningar och möjligheter samt gränser för habiliteringens uppdrag. Du ska kunna beskriva förhållandet mellan sjukdom/skada - funktion – aktivitet – delaktighet och hälsa.

Vidare ska du självständigt kunna välja och värdera arbetsmodeller utifrån evidens och kliniskt omdöme relaterat till patienters och närståendes behov och föreslå verksamhet inom arbetsterapi/logopedi utifrån vetenskapliga rön och beprövad erfarenhet.

Du ska också kunna problematisera och reflektera kring egna och andra yrkesgruppers förhållningssätt och perspektiv inom habilitering, samt reflektera över den egna terapeutiska rollen. Kursen kan ingå i examen på magister/masternivå i arbetsterapi och logopedi.

Övergripande innehåll

  • Habiliteringens utveckling; uppdrag och organisation
  • Ramverket ICF med relevans för sjukdom/skada -funktion - aktivitet - delaktighet och hälsa från olika perspektiv
  • Teorier om utveckling och lärande, med relevans för arbete inom habilitering
  • Yrkesspecifika (logopediska) teorier och modeller för utredning och intervention vid arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom habilitering
  • Generella teorier och modeller med relevans för arbete inom habilitering
  • Integration av yrkesspecifika och generella teorier i teamsamverkan

Undervisning

5–6 september – På Göteborgs universitet (obligatorisk fysisk närvaro)
29–30 september – Digital undervisning (obligatorisk)
20–21 oktober – Digital undervisning (obligatorisk)
31 oktober – Digital undervisning (möjlighet till handledning inför examinationsuppgift)
14–15 november – Digital undervisning (obligatorisk)
1–2 december – Digital undervisning med möjlighet till fysisk närvaro (obligatorisk)

Kursansvariga

Åsa Fyrberg Fridlizius (logopedi)
E-post: asa.fyrberg@vgregion.se

Git Lidman (arbetsterapi)
E-post: git.lidman@gu.se

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Logopedexamen krävs.