Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Logistik, kandidatuppsats

Kurs
FEK3L5
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen, i kurspaket tillsammans med FEK3L1 Strategisk logistik, kandidatkurs, 7,5 hp och FEK3L2 Operativ styrning, kandidatkurs, 7,5 hp, krävs godkänt resultat om minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.