Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klimatförändringshistoria

Kurs
GVN360
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21407
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2021.

Om utbildningen

Kursen ges på heltid och omfattar 2 delkurser.

Del 1: Teori

Delkursen behandlar tidigare förändringar och variationer i klimatet på olika tidsmässiga och rumsliga skalor, samt orsakerna till dessa. De olika indikatorer som används för att rekonstruera klimatet i det föregångna granskas kritiskt. Vi kommer att fokusera på klimatvariationer under de senaste 2000 åren och hur dessa  har påverkat samhällen. Detta inkluderar den viktiga aspekten vad "preindustriellt" klimat är, den baslinje som den antropogena påverkan på klimatet räknas ifrån. Vi kommer att diskutera såväl snabba klimat- och väderhändelser(extremer), men också längre perioder med förändrat klimat, som den Medeltidavärmeperioden och Lilla istiden. Detta gör det möjligt att analysera hur människor och samhällen reagerat på, och anpassat sig till, klimatförändringar i historien. 

Del 2: Grupparbete

Genom att arbeta i mindre grupper, är målet att estimera när människan på ett påtagligt sätt började påverka klimatet i olika regioner, dvs. övergången från preindustriellt till antropogent klimat. Detta utförs genom att analysera och sammanställa paleoklimatologiska och historiska data från olika källor. Resultaten presenteras som en kortare skriftlig rapport samt genom individuella posterpresentationer på ett seminarium.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 120 hp genomgångna kurser i huvudområdet Geovetenskap, Geografi eller Miljövetenskap varav 75 % med betyget lägst Godkänd. Grundläggande kunskaper i klimat och klimatsystem motsvarande GV1410 Geovetenskap, grundkurs 30 hp, GE0400 Geografi baskurs 30 hp eller NGN160 Atmosfärsvetenskap 7,5 hp, alla med betyget lägst Godkänd. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.