Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kemi 1 för gymnasielärare

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B,

Samhällskunskap A, Kemi B, Fysik B, Biologi B och Matematik D.

För studenter antagna till Ämneslärarprogrammet 270-330 hp (Lp 11) krävs att programmets tidigare

kärnkurser samt Verksamhetsförlagd utbildning 1 för gymnasielärare i kemi (LG10KE) är genomgångna.