Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv

Kurs
EHG270
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28004
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28020
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vilken roll spelar fördelningen av kapital för ett samhälles
ekonomiska och sociala utveckling? Vilken roll har finansiella marknader
och aktörer spelat för den moderna kapitalismens framväxt? Varför
inträffar finansiella kriser och hur har finansiella marknader reglerats
historiskt? Kursen erbjuder studenterna verktyg för att analysera
dessa, och andra, frågor som relaterar till kapital och finansiella
system ur ett historiskt perspektiv.

Kursen analyserar kritisk fenomenet kapital, hur detta har
analyserats historiskt och vilken betydelse som fördelningen av kapital
har för ett samhälles utveckling. Kursen behandlar också utvecklingen av
kapitalmarknader och finansiella instrument, liksom samspelet mellan
finansiell teori, reglering och marknadsbeteenden. Kursen fokuserar på
perioder och händelser som har producerat debatt och lagstiftning med
avseende på finansiella marknaders funktion och reglering. Kursen ger
inte bara studenterna en fördjupad historisk referensram, utan
studenterna får också träning i att identifiera, analysera och förhålla
sig till kapital och finansiella marknader i en större samhällelig
kontext.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 15 hp inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler