Bild
Lärare skriver på tavla.
Foto: Andreas Packendorff
Länkstig

Introduktion till skolämnet slöjd

Kurs
SLF05G
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15024
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig framför allt till dig som har för avsikt att läsa in en lärarexamen i slöjd via KPU. Innehållet i kursen har för avsikt att ge studenten kunskaper och insikt om slöjdämnet, dess innehåll och legitimitet i den svenska grundskolan, såväl historiskt som idag. Kursen är en ingång mot slöjdlärarrollen från tidigare studier som inte fokuserat grundskolans slöjdämne, utan haft andra ingångar mot hantverk.

Om utbildningen

Utgångspunkt i kursen är slöjd som obligatoriskt skolämne – vad, hur och varför. Under kursens gång behandlas slöjdämnet ur olika perspektiv: motiv och målsättningar för ämnet, slöjdundervisning i praktiken, forskning i och om slöjd, genusfrågor i relation till slöjdämnet, samt synen på̊ ämnet i ett samhällsperspektiv.

Kursen behandlar också lärarrollen i slöjd, att planera, konstruera och genomföra uppgifter samt att bedöma och betygsätta elevers lärande och kunskapsutveckling. I kursen diskuteras även vad som skiljer och förenar slöjd som obligatoriskt ämne i grundskolan, med slöjdande i exempelvis slöjdklubbar, kulturskolan eller andra slöjd- och hantverksaktiviteter.

Observera att kursen inte per automatik leder till behörighet som slöjdlärare.

Träffar på campus HDK-Valand

Kursen ges på kvartsfart distans över ett år med 4 träffar per termin. Träffarna är förlagda till fredagar följande datum:

2022

  • 2 september (kursstart)
  • 30 september
  • 11 november
  • 16 december

2023

  • 27 januari
  • 10 mars
  • 21 april
  • 19 maj (kursavslut)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)