Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Implementering och utvärdering

Kurs
FH2204
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27152
Ansökan stängd

Kort om kursen

Studieobjektet i kursen är offentliga policyproblem och policyer, det vill säga samhälleliga problem och deras lösningar i form av offentliga handlingslinjer samt de åtgärder som vidtas för att förverkliga handlingslinjerna. Kursen behandlar begrepp, teorier och metoder som rör implementering och utvärdering av policyer, samt frågor om ansvarsutkrävande.

Om utbildningen

I kursens första moment problematiseras begreppen policyproblem och policy utifrån olika teoretiska och epistemologiska perspektiv. I denna del av kursen ingår även att lära sig metoder för att tydliggöra och förstå naturen och logiken hos en policy som är föremål för implementeringsanalys respektive utvärdering.

I kursens andra del behandlas teorier om implementering som beskriver och förklarar hur policys genomförs och omsätts i praktisk handling samt därtill hörande metoder för att studera implementering. Sådana frågor uppmärksammas inom såväl statsvetenskaplig policyforskning som organisationssociologi och utvärderingsforskning. I kursen ges en översikt och jämförelse av hur frågor om implementering behandlas och studeras inom dessa ämnesområden.

Utvärdering som kunskapsområde är grunden tillämpningsorienterat och kursens tredje del har huvudsakligen en "hur gör man"-inriktning. Här behandlas centrala begrepp och ansatser som förekommer i praktiskt utvärderingsarbete, men också den internationella akademiska diskurs som utgör utvärderingspraktikens teoretiska överbyggnad. Denna diskurs beskriver och föreskriver vad utvärderade gör eller bör göra i situationer som regelmässigt aktualiseras i en utvärderingsprocess, inklusive frågor om utvärderingsetik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom samhällsvetenskapliga utbildningsområden eller motsvarande svensk eller utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Efter studierna

Den offentliga förvaltningen är Sveriges största arbetsplats med en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Många offentliga arbetsgivare förväntar sig att deras medarbetare förstår de speciella villkor och regler under vilka förvaltningen arbetar.

Kursen passar därför bra för dig som tänker jobba inom det offentliga och vill förstärka dina utbildningsmeriter med förvaltningskunskap. Många av Förvaltningshögskolans studenter är samhällsintresserade och engagerade i politik och föreningsliv. En fördjupning om hur den svenska demokratin fungerar och hur förvaltningen organiseras och styrs är för dessa mycket nyttiga kunskaper.

Kursen ingår i masterprogrammet i offentlig förvaltning, och om ditt intresse väcks för ämnet under kursens gång är du välkommen att söka in till detta program.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och muntliga presentationer.

Lokaler

Kursen genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg. I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.