Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hälsoekonomiska utvärderingar: fördjupningskurs

Kurs
MPH231
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10351
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Kursen behandlar avancerade metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av både bredare folkhälsoinsatser och insatser inom hälso- och sjukvården.

Om utbildningen

Kursen behandlar avancerade metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av både bredare folkhälsoinsatser och insatser inom hälso- och sjukvården. Kursen består av tre huvuddelar:

Den första delen av kursen behandlar tillämpningar av hälsoekonomiska utvärderingar och analyser av hälsoutfall med individdata från kliniska prövningar och forskningsstudier inom folkhälsoarbetet. Kursen kommer att täcka de ekonometriska och biostatistiska analyser som är nödvändiga för dessa utvärderingar. Studenterna kommer även att gå igenom kvalitetsjusterad överlevnadsanalys, analyser av snedfördelade kostnader, effektivitet och utfallsdata samt bootstrapping.

Kursens andra del omfattar beslutsmodeller baserat på metoder så som beslutsträd, Markov modeller, deterministiska och probabilistiska modeller. Denna del omfattar även metoder och ämnen relaterade till Health Technology Assessments (HTA) och rollen för hälsoekonomiska utvärderingar inom HTA.

Inom den tredje delen av kursen får studenterna planera och utforma ett uppsatsförslag med en frågeställnings som berör ett beslutsproblem inom folkhälsoarbetet och där en hälsoekonomisk utvärdering kan besvara problemet.

Under kursens tre delar kommer studenterna att möta perspektiv från etik, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Dessa kommer framförallt att diskuteras när man kritiskt utvärderar användning av hälsoekonomiska utvärderingar som underlag vid beslutsfattande av olika typer av folkhälsoinsatser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng inom huvudområdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper eller ingenjörsvetenskap. Sökande ska ha godkänt resultat från Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper verifierade genom TOEFL eller IELTS test. Sökande ska även ha genomgått kurs MPH222 Hälsoekonomi: utgångspunkter, tillämpningsområden och metodik 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.