Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Flervariabelanalys

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

MMGF10 eller motsvarande

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det
finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över
Campus Johanneberg