Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Externredovisning i teori och praktik

Kurs
FH2206
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27155
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen behandlar externredovisning både utifrån teoretiska och praktiska perspektiv. En fördjupning sker i redovisningsregleringen av kommuners och landstings redovisning. Vidare behandlas de normativa teorierna som legat till grund för regleringens utformning och innehåll.
Därutöver introduceras ekonomiska respektive systemorienterade teorier. Teorierna appliceras på upprättande av den externa redovisningen, användning av sådan redovisningsinformation samt standardsättares och lagstiftares agerande.

Om utbildningen

Under de senaste decennierna har den offentliga sektorns externa redovisning genomgått betydande förändringar i Sverige och många
andra utvecklande länder. Förändringen utgörs framförallt av det principiellt betydelsefulla skiftet från en redovisning baserad på kassamässiga grunder till en redovisning baserad på bokföringsmässiga grunder. Kursens utgångspunkt är tagen i de nationella och internationella erfarenheterna av dessa förändringar. Exemplen är företrädesvis hämtade från den kommunala nivån.

Kursen är indelad i två delar. I den första delen sker en fördjupning i den lagstiftning och kompletterande normgivning som reglerar externredovisningen i den svenska kommunsektorn. Vidare behandlas de normativa teorier som legat till grund för regleringens utformning och innehåll. I den andra delen av kursen introduceras ekonomiska respektive systemorienterade teorier. De teoretiska perspektiven kopplas till externredovisning genom att appliceras på upprättandet och användningen av sådan information samt standardsättares och lagstiftares agerande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom samhällsvetenskapliga utbildningsområden eller motsvarande svensk eller utländsk examen, med minst 60 hp inom något av ämnena företagsekonomi, förvaltningsekonomi, hälso- och sjukvårdsadministration, nationalekonomi, offentlig förvaltning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Den offentliga förvaltningen är Sveriges största arbetsplats med en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Många offentliga arbetsgivare förväntar sig att deras medarbetare förstår de speciella villkor och regler under vilka förvaltningen arbetar.

Kursen passar därför bra för dig som tänker jobba inom det offentliga och vill förstärka dina utbildningsmeriter med kunskap om offentlig sektors externa redovisning. En fördjupning inom området skapar förutsättningar
för att arbeta med bland annat redovisning och revision.

Kursen ingår i masterprogrammet i offentlig förvaltning, och om ditt intresse väcks för ämnet under kursens gång är du välkommen att söka in till detta program.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursen blandas undervisnings- och examinationsformer. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och andra examinationsmoment. Dessa omfattar både individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Lokaler

Kursen genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg.
I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.