Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Experimentdesign och statistik

Kurs
BIO220
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21502
Ansökan öppnar 15 september 2021

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som behöver skaffa dig grundläggande kunskaper i statistik för att kunna planera försök inom experimentella vetenskaper (främst biologi). Undervisningen är nätbaserad och sker på distans.

Om utbildningen

Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med tyngdpunkt på utformning och planering av experiment utifrån hypotesprövning. Exempel och övningar har biologisk anknytning. I kursen behandlas samband mellan biologiska och statistiska modeller, hypotesprövning, statistiska slutsatser och statistisk styrka med tonvikt på variansanalys (ANOVA).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp, eller godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges som en kvartsfarts distanskurs under en termin. Undervisningen som sker över Internet är problemlösningsbaserad för att deltagarna ska tillägna sig inte bara förståelse utan även färdighet i att själva utforma experiment. En stor del av övningarna sker i programvaran MS Excel. Tillgång till en internet-uppkopplad dator och ett kalkylprogram krävs för att kunna deltaga i kursen

Lokaler

Undervisningen sker på distans över internet.

Läs mer om lokaler