Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete

Kurs
KD2160
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Sista terminen ägnar du dig åt att skriva examensarbete. Du får individuell handledningen och det kommer också att hållas seminarier där studenterna läser och kommenterar varandras utkast.

Om utbildningen

Kursen inleds med ett seminarium där idén till examensarbete presenteras
och diskuteras. Du arbetar självständigt med uppsatsen och har
regelbunden kontakt med din handledare. Seminarier hålls där du och dina
medstudenter diskuterar era pågående arbeten. Kursen examineras genom
att du försvarar ditt examensarbete vid ett seminarium samt att du
opponerar på en medstudents examensarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde eller motsvarande. Därutöver krävs avslutade kurser om 90 hp från avancerad nivå. Av dessa skall 60 hp utgöras av följande kurser inom masterprogrammet Kultur och demokrati: KD2100, KD2110, KD2120 KD2130 och KD2150, eller motsvarande.