Länkstig

Ekonomistyrning

Kurs
FH2100
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27350
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Upplägget för kursen är att du arbetar med att analysera praktiska fall utifrån relevanta teorier och modeller för ekonomistyrning. Med utgångspunkt i tidigare identifierade ekonomistyrningsproblem görs en fördjupning i relevanta teorier som kan öka förståelsen för ekonomistyrningens syften, möjligheter, implementering, användning och förändring. Ett genomgående tema är att skickliggöra dig i analys av situationer med fokus på både identifikation av problem och möjliga lösningar..

Om utbildningen

Kursen inleds med att lyfta fram ekonomistyrningens syfte, och att peka på dess eviga problem och möjligheter. Med utgångspunkt i tidigare identifierade
ekonomistyrningsproblem görs därefter en fördjupning i relevanta teorier som kan öka förståelsen för ekonomistyrningens syften, möjligheter, implementering, användning och förändring. Utifrån aktuell forskning problematiseras olika ekonomistyrningsmodellers principer, och de effekter som uppmärksammats blir belysta. Ett återkommande inslag under kursen är muntlig och skriftlig diskussion av case/fallbeskrivningar.  

Kursen är indelad i ett antal olika teman som vart och ett avhandlas under ungefär en
vecka. Teman är indelade efter ekonomistyrningsprinciper och teoretiska perspektiv. Varje tema inleds med en introduktion till temat och de särskilda problem som adresseras och de uppgifter studenterna ska arbeta med i form av analys av fall, texter och praktikuppgifter. Varje tema avslutas med antingen en inlämningsuppgift eller en muntlig presentation eller diskussion. Kursen avslutas med en inlämningsuppgift i form av en analys av ett fall. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, 180 hp, med minst 60 hp inom något av ämnena företagsekonomi, förvaltningsekonomi, hälso- och sjukvårdsadministration, nationalekonomi, offentlig förvaltning eller motsvarande svensk eller utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Den offentliga förvaltningen är Sveriges största arbetsplats med en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Många offentliga arbetsgivare förväntar sig att deras medarbetare förstår de speciella villkor och regler under vilka förvaltningen arbetar.

Kursen passar därför bra för dig som tänker jobba inom det offentliga och vill förstärka dina utbildningsmeriter med förvaltningskunskap. Många av Förvaltningshögskolans studenter är samhällsintresserade och engagerade i politik och föreningsliv. En fördjupning om hur den svenska demokratin fungerar och hur förvaltningen organiseras och styrs är för dessa mycket nyttiga kunskaper.

Kursen ingår i masterprogrammet i offentlig förvaltning, och om ditt intresse väcks för ämnet under kursens gång är du välkommen att söka in till detta program.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursen varvas olika undervisningsformer. Kopplat till varje tema sker en introducerande föreläsning och studenterna får en falluppgift som de kommer att arbeta med. Arbetet med fallet presenteras och diskuteras sedan i grupp. Presentation och redogörelse för respektive fall sker muntlig i diskussionsform, som en skriftlig presentation eller som en muntlig presentation. De senare är också i flera fall betygsgrundande och en del i examinationen.

Lokaler

Kursen genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg. I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.