Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Ekonomisk historia, fördjupningskurs

Kurs
EHG310
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28015
Ansökan stängd

Om utbildningen

Delkurser

1. Metoder och material  (Method and Material ), 7,5 hp
Kvalitativa och kvantitativa metoder presenteras och dessa prövas genom praktiska övningar på empiriskt material. Praktiska övningar, vilka är obligatoriska, sker även vid arkiv och bibliotek för att ge kunskap i att hitta lämpliga källor.

2. Teorier och problemformulering (Theories and problem formulation), 7,5 hp
Utifrån avhandlingar och artiklar jämförs olika sätt att arbeta med teorier och problemformuleringar i vetenskapliga arbeten

3. Uppsats (Thesis), 15 hp
Ett självständigt examensarbete samt en opposition på annan students arbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp, varav minst 60 hp inom ekonomisk historia. För studenter på samhällsanalysprogrammet motsvaras det av kurser med ekonomisk historia som huvudområde under termin 1 ? 3 samt godkänd fortsättningskurs i ekonomisk historia.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler