Länkstig

Ekonomisk geografi: Europas ekonomiska geografi

Kurs
EKG201
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28112
Ansökan öppnar 15 september 2022

Om utbildningen

Om ekonomisk geografi

När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är viktigt för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå.  

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en bred beskrivning och analys av de ekonomisk-geografiska och geopolitiska förutsättningarna i dagens Europa, på supranationell, nationell och regional nivå. Fokus kommer att ligga på medlemsländerna i Europeiska Unionen (EU), medlemmar av EES/EES och EFTA, samt EU:s kandidatländer och deras regioner.

Den institutionella och ekonomiska strukturen i EU beskrivs, i synnerhet processen för att skapa den europeiska inre marknaden, inklusive t.ex. minskning av fysiska, tekniska, fiskala och kognitiva barriärer mellan medlemsstaterna. EU: s politik diskuteras, med fokus på EU:s strukturpolitik som syftar till att ta bort de ekonomiska, sociala och regionala skillnaderna i Europa.

Centrala begrepp inom ekonomisk geografi kommer att diskuteras under kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser om 30 högskolepoäng inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler