Länkstig

Ekonomie kandidatprogrammet, termin 1 -6

Ekonomie kandidatprogrammet startar på hösten, läses på helfart under tre år och motsvarar 180 högskolepoäng. Läs mer om kursupplägget nedan.

Val av huvudområde

Inför termin 4 väljer du ett huvudområde som du vill fördjupa dig i. Du kan välja mellan följande huvudområden:

 • företagsekonomi
 • nationalekonomi
 • finansiell ekonomi

Under termin 4 och 6 läser du sedan kurser inom valt område. Beroende på vilket huvudområde du valt kan du under termin 5 välja att läsa valfria kurser helt eller till viss del, i Sverige eller utomlands.

 • Termin 4
  Fortsättningskurser inom företagsekonomi, 30 hp
   
 • Termin 5
  Valfria kurser i Sverige eller utomlands, 30 hp
   
 • Termin 6 

  Fördjupningskurser inom företagsekonomi, 15 hp

  Examensarbete inom företagsekonomi, 15 hp

  Valbara inriktningar:
  Marketing
  Redovisning
  Industrial and Financial Management
  Management
  International Business
  Corporate Sustainability

 

Termin 4
Fortsättningskurser i finansiell ekonomi, 30 hp
 

 • Termin 5 
  - Om du studerar vid Handels: 30 högskolepoäng på fortsättningsnivån i finansiell ekonomi 
  - Om du studerar utomlands:
  * Minst 15 hp inom finansområdet
  * Resterande 15 hp inom finansiell ekonomi, företagsekonomi och/eller nationalekonomi.
   
 • Termin 6 
  Fördjupningskurser inom finansiell ekonomi, 15 hp:
  -Basic Econometrics, 7,5 hp
  -Finance, Bachelor Course, 7,5 hp

  Examensarbete inom finansiell ekonomi, 15 hp
 • Termin 4
  Fortsättningskurser inom nationalekonomi, 30 hp
   
 • Termin 5
  Valfria kurser i Sverige eller utomlands, 30 hp
   
 • Termin 6 
  Fördjupningskurser inom nationalekonomi, 15 hp
  - Basic Econometrics  7,5 hp
  - Valbar kurs 7,5 hp: Environmental Economics, Policy Evaluation eller
  Development Economics

  Examensarbete inom nationalekonomi, 15 hp

Mer information om kurser

Information om vilka kurser som ingår samt länkar till kursplaner hittar du nedan.

Ekonomie kandidatprogrammets sidor på studentportalen