Bild
Länkstig

Danska, fortsättningskurs 2

Kurs
NS1231
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22802
Ansökan stängd

Kort om kursen

I en globaliserad värld blir även de närmaste grannländerna allt viktigare och det är en omväg att kommunicera med andra skandinaver på engelska. Många företag, särskilt på västkusten, har en gemensam organisation för hela Norden. Det är lätt att resa till Danmark, och det finns ett omfattande kulturellt utbyte mellan Danmark och Sverige. Den här kursen är till för dig som redan har läst 45 hp danska och vill fördjupa dig ytterligare.

Om utbildningen

Studier i danska ger språkfärdighet och teoretiska kunskaper om språkvetenskap samt kunskaper om dansk historia, samhälle, litteratur och kultur. I denna andra fortsättningskurs fördjupas studiet av det danska språket och dansk språkvetenskap ytterligare. Språket sätts i relation till den moderna litterära, historiska, kulturella och samhälleliga utvecklingen i Danmark. På kursen förekommer såväl kvällsundervisning som nätbaserad undervisning. I kursen ingår ett specialarbete om 7,5 hp där du samlar material, formulerar språkvetenskapliga problem och för egna resonemang kring dessa. Observera att undervisningsspråket är danska (delkurs 1) och danska eller svenska (delkurs 2).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd fortsättningskurs i Danska, 15 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Universitetsutbildning i danska är användbar för många olika yrkesgrupper, som översättare, säljare, journalister och skribenter. För lärare i såväl svenska som andra ämnen ger studier i danska ökad kompetens i grannspråksundervisning. Med ytterligare 60 hp valfria kurser kan du ta ut en högskoleexamen i danska. Studier i danska ger dig också möjlighet att gå vidare till översättarprogrammet med danska som ett av källspråken.