Bild
Stilleben med: motorolja, hummer, tegelsten, sminkborstar och rördelar.
Foto: Nadim Elazzeh
Länkstig

Bli yrkeslärare

Genom att bli yrkeslärare kan du förvalta din kunskap på ett nytt sätt. Yrkeslärare är efterfrågade på arbetsmarknaden och det finns över 200 yrkesämnen att bli behörig i. Steg ett är att validera dina yrkeskunskaper.

Din erfarenhet behövs

Har du kvalificerade och aktuella yrkeskunskaper från exempelvis byggbranschen, vårdsektorn eller fordonsindustrin? Då behövs du i skolan.

Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen erbjuds utbildning i över 200 yrkesämnen till elever och studenter. I många av dessa yrkesämnen är efterfrågan på utbildade lärare mycket större än utbudet. Här finns alltså ett glapp att fylla – och goda möjligheter för dig som vill växla in på ett nytt spår i arbetslivet. Genom att utbilda dig till yrkeslärare kan du dela med dig av din kunskap och erfarenhet till nästa generation av yrkesutövare.

Nästa steg: Validering

Yrkeslärarprogrammet tar in nya studenter varje termin. Vid Göteborgs universitet går utbildningen på halvfart under tre läsår. För att söka behöver du göra två saker:

1) validera dina yrkeskunskaper, och
2) skicka in din ansökan via antagning.se

Valideringen är viktig och värd att lägga lite tid på. En bra kartläggning av dina erfarenheter ökar chanserna att bli antagen och ger dig rätt behörigheter när det är dags för examen. Så funderar du på att bli yrkeslärare, ta första steget redan idag

Möt en alumn

Video (3:34)
Tobias Maxe om studierna och jobbet som yrkeslärare