Bild
Länkstig

Arbete - i ekonomiskt och historiskt perspektiv

Kurs
EHG260
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18318

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om den ekonomiska
historien, med fokus på arbetslivets och arbetsorganisationens skiftande
former. Industrialiseringens omvandlingskraft tas som utgångspunkt, men
såväl dess förhistoria som utvecklingen i avancerade industrialiserade
samhällen och välfärdsstatsutveckling kommer att beröras.

Viktiga ekonomisk-historiska forskningsområden som debatten om
levnadsstandarsutveckling, fördelningsfrågor, genusarbetsdelning,
tvångsarbete och slaveri samt migration kommer att belysas.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 15 hp samhällsvetenskapliga ämnen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler