Bild
Länkstig

Antikens arkitektur och stadsplanering

Kurs
AN1018
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen handlar om antikens arkitektur och stadsplanering i olika urbana och rurala miljöer. Vi studerar ’supertempel’ på Sicilien, Parthenon på Akropolis i Athen och Pantheon i Rom, som fortfarande efter 1800 år är en av världens största gjutna kupoler. De antika kolonnordningarna, den doriska, joniska och korinthiska, användes i över tusen år under antiken, och inspirerade senare byggnader som Peterskyrkan i Rom och Capitolium i Washington DC.

Om utbildningen

Kursen ger en övergripande orientering i antikens arkitektur, stadsplanering och hur olika urbana och rurala miljöer gestaltades i både den grekiska och den romerska kultursfären från 700-talet f.Kr. till senantiken under 300-talet e.Kr. Ett återkommande inslag i kursen är hur antikens arkitektur använts som ideal och förebild i senare perioder genom historien samt hur kulturarvsdiskussionen påverkar både forskningen och vår bild av antiken idag. Kursen ger kunskap om arkeologiskt såväl som skriftligt källmaterial och om hur senare forskning problematiserat och diskuterat antikens arkitektur.
Kursen behandlar den offentliga arkitekturens olika stilar, kolonnordningar, byggnadstekniker, hur byggnadsprojekt planerades och genomfördes samt ger en fördjupad inblick i antikens stadsplanering och olika arkitektoniska miljöer.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet