Bild
Länkstig

Andraspråksinlärning 1

Kurs
SSA251
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-12850

Kort om kursen

Kursen SSA251 är den första kursen i den rekommenderade studiegången mot en magisterexamen i svenska som andraspråk. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. På SSA251, Andraspråksinlärning 1, får du lära dig mer om hur ett andraspråks lärs in. Här presenteras termer och begrepp för att beskriva och analysera olika aspekter av andraspråkstillägnande och andraspråksinlärning, bl.a. åldersbegränsningar och individuella skillnader.

Om utbildningen

Kursen SSA251 behandlar övergripande frågeställningar och områden inom forskning kring andraspråksinlärning, med fokus på ämnen såsom åldersbegränsningar, tvärspråkligt inflytande, tvåspråkighet, individuella skillnader, och kognitiv processning. Kursen ger en ökad förståelse för de faktorer som påverkar inlärningen av ett andraspråk, samt fördjupade kunskaper om de problemställningar som ligger i fokus för forskning kring andraspråksinlärning, både på ett nationellt och internationellt plan. Studenterna läser, granskar och sammanfattar såväl översiktslitteratur som originalforskning.

Kursen SSA2521 är på avancerad nivå och ges på halvfart under höstterminen. Den ingår som en obligatorisk kurs i den rekommenderade studiegången för en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs. SSA251 är behörighetsgivande för SSA252 Andraspråksinläning 2.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp, inklusive ett självständigt språkvetenskapligt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, allmän språkvetenskap/lingvistik eller moderna språk med språkvetenskaplig inriktning samt ytterligare 90 hp utöver huvudämnet, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 eller svenska som andraspråk B/svenska som andraspråk 3 och engelska A/engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

More information about Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter kursen SSA251, Andraspråksinlärning 1, rekommenderar
vi att du läser SSA252, Andraspråksinlärning 2. Båda kurserna är obligatoriska
kurser i en magisterexamen i svenska som andraspråk. En magisterexamen ger
behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen
sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar
och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av
olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på
svenska och engelska.