Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Afrikanska språk, Självständigt arbete

Kurs
AF2210
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23854
Ansökan öppnar 15 september 2021

Kort om kursen

The course consists of an independent assignment in the subject area of African languages, mainly field work that results in the writing of an academic paper.

Kursen består i att du genomför en självständig uppgift inom ämnesområdet afrikanska språk, företrädesvis ett fältarbete, och skriver en vetenskaplig uppsats.

Om utbildningen

The course consists of an independent research project within the field of African languages, preferably a field study, leading to the writing of a scientific paper. You choose the topic in consultation with the supervisor. The essay is defended at a public seminar. In order to complete the degree, you are also expected to serve as 'opponent' for the final essay of another degree candidate.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

FThe requirement for admission to the course is a Pass grade on the course AF2203 (Method and field work) or the equivalent. An additional requirement is language ability corresponding to English 6.The requirement for admission to the course is a Pass grade on the course AF2203 (Method and field work) or the equivalent. An additional requirement is language ability corresponding to English 6. För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på kursen AF2203 (Metod och fältarbete) eller motsvarande. Det krävs också språkkunskaper motsvarande Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler