Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Afrikanska språk, Självständigt arbete

Kurs
AF2204
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22350
Ansökan stängd

Kort om kursen

The course consists of an independent research project within the field of African languages, preferably a fieldwork study, leading to the writing of a scientific paper.

Kursen består i att du genomför ett självständigt arbete inom ämnesområdet afrikanska språk, företrädesvis ett fältarbete, som utmynnar i författandet av en vetenskaplig uppsats.

Om utbildningen

The course consists of an individual assignment in the subject area of African languages, mainly fieldwork that results in the writing of an academic paper. You choose the subject in consultation with the supervisor. Before commencing the assignment, you write a plan for the work that is discussed with the supervisor or at a seminar. The thesis is defended at a seminar. As part of the course, you should independently publicly discuss another thesis or research project.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på kursen AF2203 (Metod och fältarbete) eller motsvarande. Det krävs också språkkunskaper motsvarande Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler