Göteborgs universitet
Video (01:29)
Ran startar
Bild
Länkstig

AUV - Autonom undervattensfarkost

Göteborgs universitets AUV "Ran" har mycket god noggrannhet på navigeringen och bär högupplösande akustiska sonarer och andra karteringsinstrument. Det finns endast ett fåtal AUV:er av Rans kapacitet tillgängliga för forskning i världen.

Ran – Göteborgs universitets AUV

En autonom undervattensfarkost kan göra många timmar förprogrammerade dyk och är utrustad med en mängd instrument för att samla in mätdata. Den rör sig snabbare än en ROV och kan därför tillryggalägga längre sträckor på kortare tid. Den kan köras från fartyg eller från land.

Göteborgs universitets AUV Ran har mycket god noggrannhet på navigeringen och bär högupplösande akustiska sonarer och andra karteringsinstrument. Det finns endast ett fåtal AUV:er av Rans kapacitet tillgängliga för forskning i världen. På grund av sina goda navigeringsegenskaper kan den utföra uppdrag under havsis, och den har använts framgångsrikt bland annat i Antarktis och under is i Östersjöns kustvatten.

Ran ingår i den nationella forskningsinfrastrukturen MUST (Mobile Underwater System Tools), finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Infrastrukturen är öppen för externa användare för främst forskningsändamål. I begränsad omfattning kan även kommersiella aktörer hyra Ran.

Orangefärgad, torpedformad autonom undervattensfarkost
Göteborgs universitets AUV Ran, modell: Hugin.
Foto: Kongsberg Maritime A/S

Fakta Ran

Tillverkare: Kongsberg Maritime A/S, Horten, Norge
Modell: Hugin
Längd: 7,5 meter
Vikt: 1850 kg (torr)
Hastighet: 1-7 knop, marschfart 4 knop
Maximalt dykdjup: 3000 meter
Maximal längd och tid för dyk: 300 km och 36 h

Utrustning

 • Multibeam-ekolod, Multibeam Kongsberg EM2040, 200-400 kHz, 0,7° x 0,7° beam width, swath coverage sector up to 140°
 • CTD = mätare för konduktivitet (praktisk salinitet), temperatur och tryck (djup), SeaBird 911 19plusv2 (dubbla system)
 • Syrgasmätare, SeaBird SBE43 (dubbla system)
 • Koldioxidmätare, Contros HydroC
 • Nitratmätare, SeaBird Deep SUNA
 • Klorofyll-/turbiditetsmätare, SeaBird WetLabs ECOtriplet (FLBBCD)
 • Sidscannande sonar (= akustisk ”kamera”), EdgeTech 2205. Frekvenser 75/410 kHz (1-6 km range)
 • Bottenpenetrerande sonar (= akustisk ”röntgenkamera”), EdgeTech DW216 med konfigurerbar chirp
 • Positioneringssystem DVL-supporterad Honeywell Hg9900, ger en noggrannhet på bättre än 0.08% av färdavstånd
 • Akustisk kommunikation under vattnet, 2-3 km mellan fartyg och AUV
 • Satellit-, radio- och WiFi-kommunikation i ytläge
   

Det finns ett enklare system för att sjösätta och ta upp Ran vid strandnära arbete (launch and recovery). Ett mer avancerat system för öppet vatten håller på att införskaffas.

Bild
Ett enklare system för sjösättning och upptagning av Ran.
Ett enklare system för sjösättning och upptagning av Ran.
Foto: Johan Rolandsson

Ran förvaras och transporteras i en 25 fots container. För att manövrera Ran behövs också en 10 fots servicecontainer ombord.

Bild
25 fots container till vänster och 10 fots till höger
Foto: Göteborgs universitet

 

Priser

Exkl. moms

Forskningsprojekt > 2 dagar (2 tekniker med ombord): 37 000 kr/dygn
Forskningsprojekt < 2 dagar (1 tekniker med ombord): 27 000 kr/dygn
Kommersiella projekt: 137 000 kr/dygn
Service, reservdelar, förbrukningsmaterial och teknisk support ingår.
Kostnader för transport, planering, resor för teknisk personal, mobilisering och demobilisering tillkommer.

Ran används ofta från Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak, som också är tillgängligt för forskningsprojekt och undersökningar.