Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Klassrum
Länkstig

Experter: Konflikter, kränkande behandling och våld i skolan

Onsdagen den 26 februari 2020 presenterade regeringen arbetet med att ta fram en nationell plan för trygghet och studiero i skolan. Vid Göteborgs universitets finns det forskning om just detta.

Det tycker eleverna om trakasserier, hot och våld i skolan

Trakasserier, hot och våld i skolan diskuteras flitigt av föräldrar, politiker och andra vuxna. Men hur upplever elever sin skolvardag? Det är utgångspunkten i ett pågående forskningsprojekt där elever i årskurs 9 på olika skolor runt om i Sverige intervjuats. Resultatet pekar på att elever önskar mer vuxennärvaro och att vuxna oftare och tydligare ingriper vid olika incidenter.

Ylva Odenbring kan berätta mer om elevers upplevelser av trakasserier och våld i skolan, och hur de tycker att skolan borde agera. Hon är också författare till boken Hot och våld i skolvardagenAtt förstå och hjälpa utsatta elever utgiven på Natur och Kultur i oktober 2019.
Ylva Odenbring, docent i pedagogik, telefon: 076–618 2840, e-post: ylva.odenbring@gu.se

Så hanterar lärare konflikter i skolan

Lärare hanterar dagligen konflikter med och mellan elever. Ilse Hakvoort har under lång tid forskat om hur lärare uppfattar och hanterar alla sorters konfliktsituationer, från störande moment till fullskaliga bråk, samt hur konflikter kan omvandlas till lärande situationer. Hon har bland annat skrivit boken Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus (2019).
Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, telefon 031–786 24 85, e-post ilse.hakvoort@ped.gu.se

Hur hanterar skolpersonal trakasserier, hot och våld?

Enligt de uppskattningar som har gjorts har våldet i skolan inte ökat. Däremot har antalet polisanmälningar gått upp. I forskningsprojektet Brottsplats skolan har skolforskare undersökt vilka reella möjligheter skolpersonal har att ingripa när det sker brottsliga handlingar på skolan, hur skolpersonal agerar och varför personal på vissa skolor väljer att polisanmäla medan man på andra inte gör.
Johannes Lunneblad, professor i pedagogik, telefon: 031–786 2058, e-post: johannes.lunneblad@ped.gu.se