Länkstig

Staffan Albinsson

Gästforskare

Avdelningen för ekonomisk
historia
Besöksadress
Viktoriagatan 13, 4 tr
41125 Göteborg
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Staffan Albinsson

Jag återgick 2010 till den akademiska banan efter 35 år inom musiklivsmanagement.

Min avhandling från 2013 handlar om tonsättarnas ekonomiska historia med fokus på upphovsrättsersättningar.

Jag har tidigare, som s.k. bromanstipediat, forskat med inriktning mot kulturellt entreprenörskap.

Numera är jag gästforskare med huvudsakligt fokus på nationaloperornas
ekonomiska historia. Jag har tidigare arbetat då och då med operaproduktion och jag går gärna på opera. Men en viktigare orsak till mitt forskningsfokus är att jag upptäckt att det finns väldigt mycket arkiverat rörande nationaloperornas verksamhet. Operakonsten har ju den fördelen ur forskningssynpunkt att den innehåller alla scenkonstformerna: musik, drama, dans, scenografi, regi, ljussättning m.m.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Kulturekonomi, kulturellt entreprenörskap, operakonstens ekonomiska historia

Utvalda publikationer

A Salary Bass: A study of bassists' earnings in the Royal Swedish Opera, 1799 – 1980
Albinsson, Staffan
Scandinavian Economic History Review, 64:1, s. 19-35, 2016

A costly glass of water
Albinsson, Staffan
Svensk tidskrift för musikforskning - Swedish Journal of Music Research, 96:2, 2014

Sound Earnings? Income Structure of Swedish Composers 1990 – 2009
Albinsson, Staffan
The Review of Economic Research on Copyright Issues, 10:1, s. 36-73, 2013