Länkstig

Marcus Svedberg

Anknuten till forskning

Avd för
pediatrik

Om Marcus Svedberg

Marcus Svedberg disputerade inom ämnet pediatrik, den 2 september 2022

Titeln på hans avhandling är - Monitoring cystic fibrosis lung disease in children - Clinical utility and associations between functional and structural methods

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Kombinationen av undersökningar ökar förståelsen för lungskador vid Cystisk fibros