Länkstig

Marcus Svedberg - Monitoring cystic fibrosis lung disease in children - Clinical utility and associations between functional and structural methods

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet pediatrik

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer hållas på engelska/The dissertation will be held in English

Tid och plats: 220902, kl 09:00, Konferenssalen Tallen, Drottning Silvias barnsjukhus, Remissvägen 12, Göteborg

Disputationen kan även följas via länk:   https://videoapi.vgregion.se/meet/4/R5R3Wk8gB1/FbB03d7cC8

Huvudhandledare: Anders Lindblad
Bihandledare: Per Gustafsson

Opponent: Mirjam Stahl, Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland
Betygsnämnd: Anders Elfvin, Lena Hjelte och Åse Johnsson