Länkstig

Anna Turesson Wadell

Doktorand

Avd för invärtesmedicin och klinisk
nutrition
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 13, plan 3
413 90 Göteborg
Postadress
Box 459
405 30 Göteborg

Om Anna Turesson Wadell

Anna Turesson Wadell är legitimerad dietist och doktorand på avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition. I sin avhandling undersöker hon bland annat näringsintaget hos patienter med ledgångsreumatism och om en kost innefattande livsmedel med påstådda anti-inflammatoriska egenskaper kan minska sjukdomssymtomen hos dessa patienter. Dessutom studerar hon följsamhet till studien bland annat med hjälp av biomarkörer.

Forskning

Kost vid reumatoid artrit

Pågående projekt

ADIRA (Anti-inflammatory diet in Rheumatoid Arthritis) – en randomiserad crossover studie i samarbete med reumatologen, SU, där deltagarna äter en anti-inflammatorisk kost, alternativt en kontrollkost (typisk svensk kost), under 10 veckor för att sedan byta kost. Syftet är att se om den här kostbehandlingen kan minska patienternas sjukdomssymtom, så som inflammation, antalet ömma och svullna leder, funktion i vardagen, smärta och trötthet. All data är insamlad och analys av resultat pågår.

Medarbetare inom forskningsprojektet: Anna Winkvist Helen Lindqvist Linnea Bärebring Erik Hulander Inger Gjertsson

Undervisning

Undervisar i kursen Nutrition 2 (vegetarisk/vegansk kost) på dietistprogrammet, och har även undervisat i Nutrition 1(främst energi). Har också varit involverad i nutritionsundervisningen på läkarprogrammet.