Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Gamla trädstammar
Foto: Marek Okon
Länkstig

Vilken äldrefråga engagerar dig mest? Fyra forskare svarar

Publicerad

AgeCaps forskning utgår från det gemensamma målet att öka äldre personers kapabilitet och därmed livskvalitet och delaktighet i samhället. För att uppnå det målet behöver vi tillsammans bidra med kunskap och engagemang från olika områden inom åldrande. Fyra AgeCap-forskare svarar på frågan: Vilken äldrefråga ligger dig närmast om hjärtat och varför?

Synneve Dahlin-Ivanoff, professor i arbetsterapi
−Att studera åtgärder för att stödja ett gott åldrande hos sköra äldre personer. För att det skall lyckas är det viktigt att de problem som studeras växer fram ur verksamheters och de äldre personernas behov och att vi ger en röst åt de äldsta och mest sköra personerna så att de får den vård, omsorg och rehabilitering de har rätt till.  

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap−Att äldre ska kunna välja och bestämma över sin vardag även när de behöver bo på ett äldreboende. Det är också viktigt att detta sker i en miljö och ett sammanhang där alla involverade personer, till exempel äldre anställda, har goda förhållanden till kapabilitet och att det inte förekommer diskriminering.

Boo Johansson, seniorprofessor i geropsykologi
−Hur kan vi bevara ”en välfungerande knopp i en åldrande kropp?  Så enkelt skulle jag kunna svara. Vi inser dock alla att denna önskan förutsätter bättre förståelse för hur vi kan påverka de underliggande förändringsprocesser som gör att vi åldras.
Jag önskar mer forskning om hur vår genetik eller vårt DNA påverkar hjärnans åldrande. Det skulle ge oss bättre kunskap om hur vi med individ- och samhällspreventiva insatser kan få ett gott åldrande, både för ”kropp och knopp”.

Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap

−Åldersdiskrimineringen av äldre i samband med covid-19 och de höga dödstalen på äldreboenden.

Text: Lisa Alatalo