Länkstig

Vann 25 000 kr för uppsats om distansarbetets påverkan

Publicerad

Handelshögskolestudenterna Clara Sjögren Nyberg och Felicia Fritz har vunnit pris för sin uppsats som handlar om distansarbetets påverkan på ledarskap och arbetstillfredsställelsen hos medarbetare. Priset delas ut av Finansförbundet och vinnarna får dela på ett stipendium om 25 000 kr.

Grattis till priset! Vad handlar er uppsats om?

Bild
Porträtt Clara Sjögren Nyberg
Clara Sjögren Nyberg

- Vår uppsats handlar om hur medarbetares arbetstillfredsställelse har påverkats av att arbetet till följd av corona-pandemin har övergått till distans. Vidare har studien analyserat om det har uppstått behov av förändrat ledarskap i syfte att vidmakthålla de anställdas arbetstillfredsställelse. För att studera detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer på ett kunskapsintensivt globalt bolag.

Vilka resultat fick ni fram?

- Slutsatsen av studien var att distansen har en mycket individuell påverkan på medarbetarna, där faktorer både kan förbättras och försämras till följd av den enskildes situation. Generellt uppskattar medarbetarna de fördelar distansarbetet för med sig, men sett till den sociala aspekten finns områden som under distans inte tillfredsställs.

En hybridform verkar enligt majoriteten i vår studie vara den optimala arbetsformen.

Bild
Porträtt Felicia Fritz
Felicia Fritz

- Ledarskapets möjligheter förändras  av distansen, kommunikationen kräver tydlighet och planering, och i många fall krävs även en kontinuerlig anpassning på individuell nivå för att upprätthålla arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Studien visar också att ledaren med fördel behöver anta en mer socialt samordnande roll, där rak och tydlig kommunikation är mycket viktig.

Vilka utmaningar finns med distansarbete i framtiden?

- Vår studie visar på att många uppskattar, eller önskar att få, möjligheten att arbeta hemifrån även när pandemin är över. Den nya arbetsformen innebär att det kan bli svårare att säkerställa en tillfredsställande och jämlik arbetsmiljö, när individens hemmiljö blir till arbetsplats. För att säkerställa en bra arbetsmiljö under distansarbete krävs det att både arbetsgivare och arbetstagare, men också fackförbund, har förståelse för vilka faktorer som påverkar.

Läs uppsatsen

Hybridkontoret - Det nya svarta? Distansarbetets påverkan på ledarskapet och arbetstillfredsställelsen hos medarbetare.

Om Finansförbundet och juryns motivering

Om Finansförbundet
Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen.

Juryns motivering
"Uppsatsen tar upp ett för Finansförbundet relevant och högaktuellt område: Hur distansarbete på grund av coronapandemin påverkat och fortsätter påverka de anställdas tillfredställelse. Vidare visar uppsatsen hur ledarskapets möjligheter förändrats av distansen och att kommunikationen mellan chef och medarbetare kräver mer tydlighet och bättre planering. Studien visar att ledarskap på distans kräver en kontinuerlig anpassning på individuell nivå för att upprätthålla arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna.

Uppsatsen är välskriven och genomarbetad samt refererar till etablerad forskning inom områdena distansarbete, arbetstillfredsställelse och ledarskap."

Mer om Finansförbundets uppsatsstipendium