Bild
Material Glitch på Göteborgs Konsthall, 9–30 april 2022
Länkstig

Välkommen till HDK-Valands examensutställningar

Under kommande veckor öppnar flera utställningar med avgångsstudenter från HDK-Valand. Årets examensstudenter har gått större delen av sin utbildning under pandemin. Hur det har påverkat studenternas konstnärskap blir tydligt i årets examensutställningar.

Material Glitch, 9–30 april

Efter två års uppehåll på grund av pandemirestriktioner visar avgångsstudenterna på masterprogrammet i fri konst sina examensprojekt på Göteborgs konsthall igen. Verken i utställningen Material Glitch lyfter en tanke om att något är fel i själva byggstrukturen i tillvaron; att ett dolt problem påverkar samhällsväven (en glitch).

Rugged Terrain / Confident Stride, 23 april–15 maj

Avgångsstudenterna på kandidatprogrammet i fri konst visar 15 individuella examensprojekt på Galleri Konstepidemin. Titeln Rugged Terrain / Confident Stride lyfter den utmaning som det inneburit för studenterna att utbilda sig under en pandemi, det vill säga att i en svårnavigerad tid präglad av restriktioner och inställda publikmöten förlita sig på varandra för att stötta varandras konstnärliga utveckling. Konstverken behandlar teman som samtidens utopier och gatukonstens lekande med estetik.

Counting Time in Dog Years, 30 april–22 maj

Examensutställningen i fotografi Counting Time in Dog Years på Röda Sten Konsthall undersöker bland annat tidsaspekter i förhållande till material och platser. Med utgångspunkt i det fotografiska mediet använder sig studenterna av tekniska, historiska, populärkulturella och teoretiska aspekter för att vidga idén om vad fotografi är. I utställningen medverkar avgångsstudenter från kandidat- och masterprogrammen i fotografi.

Kommande examensutställningar och -evenemang i maj och juni

vår examenswebb finns samlad information om HDK-Valands examensevenemang vårterminen 2022. Sidan uppdateras löpande.