Bild
Foto över avenyn i Göteborg
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Uppgång för demokratin i Göteborg

Publicerad

Ny rapport visar tydlig ökning i andelen nöjda med demokratin och med möjligheten att påverka politiska beslut i Göteborg. Förtroendet för Göteborgs Stad och för stadens politiker har också ökat de senaste två åren.

Den nya rapporten Demokrati och delaktighet i Göteborg avrapporterar ett trettiotal undersökningsfrågor från den senaste SOM-undersökningen i Göteborg. Resultaten visar bland annat tydliga uppgångar för ett antal indikatorer på en hälsosam och välfungerande demokrati i staden.

Positivt kring den lokala demokratin

72 procent av göteborgarna säger att de är nöjda med hur demokratin fungerar i staden. Detta är en tydlig ökning, från 65 procent hösten 2021 och 56 procent vid bottennoteringen år 2018. Göteborgarna närmar sig nu det kommunala snittet i Sverige avseende andelen som är nöjda med demokratin (74 procent enligt den nationella SOM-undersökningen 2022). Personer som är relativt nyinflyttade i staden tenderar att vara mer nöjda med demokratin än de som bott länge i Göteborg.

SOM-undersökningen visar även en ökning i andelen som upplever att de har goda möjligheter att påverka politiska beslut, både i staden i stort och i det egna stadsområdet. Göteborgarna svarar nu för första gången sedan 2016 att de har bättre förutsättningar att påverka beslut i den egna staden än i Sverige i stort.

Därtill är allt fler nöjda med Göteborgs Stads arbete. Efter tydliga ökningar två år i rad är det nu en tydlig majoritet av de boende i kommunen som har ganska eller mycket stort förtroende för hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter.

Återgång till normalläge för politikerförtroendet?

Ända sedan mätningarna i staden inleddes hösten 2016 har förtroendet för politiker i Göteborg varit förhållandevis lågt. Mellan åren 2018 och 2019 var det endast 33 procent av göteborgarna som hade mycket eller ganska stort förtroende för sina lokala folkvalda.

Sedan 2020 har förtroendet ökat stabilt och hösten 2022 hade 44 procent förtroende. För första gången i mätningens historia är förtroendet för Göteborgspolitikerna nu högre än svenskarnas generella politikerförtroende (41 procent enligt den nationella SOM-undersökningen 2022).

Linjediagram över politikerförtroendet i Göteborg. De två linjerna närmar sig varandra
Frågan lyder: ’Allmänt sett, hur stort förtroende har du för politiker i Göteborg?’. Diagrammet redovisar sammanslagningar av ganska och mycket litet respektive ganska och mycket stort förtroende.

Möjligen är det en återgång till någon slags normalnivå vi ser vad gäller politikerförtroende. Allmänhetens förtroende har nog under en lång tid varit lägre än vad man kan förvänta sig för en stad som Göteborg, säkerligen påverkat av problematiska beslut och lokala skandaler, men nu tycks det återhämta sig sakta men säkert säger Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet och ansvarig för undersökningen.

Mer information
  • SOM-undersökningen i Göteborg har genomförts varje höst sedan 2016 bland slumpmässigt utvalda personer boende i Göteborgs kommun.
  • Undersökningen 2022 gick ut till totalt 9 000 personer och hade en nettosvarsfrekvens på 49 procent. Läs mer i undersökningens metodrapport.
  • Rapporten Demokrati och delaktighet i Göteborg är framtagen av SOM-institutet i samverkan med Demokrati och medborgarservice, Göteborgs Stad.
  • Björn Rönnerstrand från SOM-institutet diskuterar förtroende och tillit i Göteborg under programpunkten Tro och tvivel på Frihamnsdagarna den 1 september.