Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto från ett äldreboende
Mycket tyder på att äldreomsorgen under pandemin blivit bättre på att skydda de äldre.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Studerar spridning av covid-19 inom äldrevården

Publicerad

Doktoranden Johan Ringlander och hans kollegor arbetar just nu med en studie om covid-19 inom äldrevården i Göteborg. De undersöker virus- och antikroppsprover från personal som själva upplever sig vara friska, och från personal som stannar hemma från arbetet med symtom.

Många som smittas av det nya coronaviruset får knappt några symtom, eller mycket milda sådana. Eftersom personalen på äldreboenden arbetar mycket nära de äldre kan studien bidra till säkrare arbetsrutiner under den fortsatta pandemin och vid framtida smittspridning.

Snabba och billiga tester

Mycket tyder på att äldreomsorgen under pandemin blivit bättre på att skydda de äldre och att medvetenheten kring smitta har ökat. Andra virussjukdomar, som vinterkräksjuka och influensa, har fått en betydligt mindre spridning än tidigare.

För studien har personal på äldreboende fått svara på frågor om sina arbetsvillkor, sina möjligheter att använda skyddsutrustning och de symtom de upplever. Dessa svar ska nu jämföras med resultaten från laboratoriets analyser, som baseras på flera diagnostiska tester:

– Vi vill ta reda på om även mycket snabba tester, som används lokalt, kan vara användbara. Om personal på äldreboende kunde testas mer regelbundet med billiga och snabba metoder, exempelvis innan de går på ett arbetspass, skulle man kanske kunna förhindra smittspridning, säger Johan Ringlander, doktorand inom virologi på Göteborgs universitet.

Forskargruppen kommer även att sekvensera virusets arvsmassa för att få en detaljerad bild över hur viruset har spridits.

Bild
Foto av Johan Ringlander
Johan Ringlander, doktorand inom virologi på Institutionen för Biomedicin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Gourlaouen

Förekomst av antikroppar

De viktigaste analyserna för studien utförs på Mikrobiologen, där personalen varit överbelastad under våren och sommaren. Att pandemin nu dämpats innebär att analyserna kan utföras snabbare, utan att belasta laboratoriet lika mycket. Den minskade smittspridningen påverkar inte forskningen i detta projekt nämnvärt, eftersom även förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland personalen ska undersökas.

– Vi har redan samlat in mycket prover under våren och sommaren, vilket fungerat bra tack vare ett mycket gott samarbete med personalen på äldreboendena. Till och med ledig personal har kommit in för att hjälpa oss!

Fortsatt låg smittspridning

Studien finansieras av AFA Försäkring. Handledare är professor Magnus Lindh, och i projektet ingår också distriktsläkaren Christian Vergara, som har stor erfarenhet av äldreomsorg, läkaren Julia Widström, som studerar smittspridning, samt Maria Jivegård, ST-läkare i infektionsmedicin.

– Sannolikt får vi framöver leva med att SARS-CoV-2 finns i samhället, men med en låg smittspridning. Det kommer fortsatt vara extremt viktigt att vi inte får in viruset på äldreboenden, vilket lokalt kan skapa allvarliga utbrott och konsekvenser, säger Johan Ringlander.

Kontakt: Johan Ringlander, johan.ringlander@gu.se