Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenter visade upp språkkonsultens bredd

Publicerad

Språkkonsulter behövs i offentlig, privat och ideell sektor. Det var tydligt när studenterna på Språkkonsultprogrammet den 24 mars berättade om sina erfarenheter från praktiken.
– Praktiken har betytt jättemycket! Den har visat att vi behövs på arbetsmarknaden och det är viktigt efter en utbildning, säger studenten Julia Leijon.

Bild
Bild på Julia Leijon, språkkonsultstudent
Julia Leijon har praktiserat på Göteborgs stads stadsledningskontor.

Språkkonsultprogrammet är ett yrkesinriktat program för dig som vill arbeta med språk och kommunikation. Utbildningen har två praktikperioder och slutpraktiken redovisas på en praktikkonferens där studenterna berättar om sina uppdrag.

Julia Leijon gjorde sin praktik på Stadsledningskontoret i Göteborgs stad. Där inventerade hon vilka interna riktlinjer och utbildningar som finns för skrivande och klarspråk. Resultatet blev en övergripande språkguide och en webbutbildning i klarspråk.

– Webbutbildningen ska kunna ses av alla i Göteborgs stad och den tar upp allmänna klarspråkstips som går att använda i allt skrivande. Språkguiden fungerar som stödmaterial och innehåller mer specifika skrivregler för olika texttyper som exempelvis beslutsunderlag, lättläst text eller tjänsteutlåtanden.

Bild från den digitala konferensen
I år hölls konferensen helt digitalt. Susanna Karlsson, föreståndare för Språkkonsultprogrammet, inledde med en kort presentation av konferensprogrammet och berättade vad det innebär att arbeta med språk.

Praktiken är en chans att vidga sina vyer

Praktikkonferensen hålls vartannat år och är öppen för alla. Eftermiddagen fylldes med berättelser om webbutveckling, byråkratspråk i offentlig förvaltning och hur du tillgängliggör texter på olika sätt. Det blev snabbt tydligt att språkkonsulter arbetar och gör nytta inom många olika områden och befattningar. Johanna Albinsson gjorde sin praktik på Räddningsmissionen.

Bild
Bild på johanna Albinsson, språkkonsultstudent
Johanna Albinsson har praktiserat på Räddningsmissionen.
Foto: Jessica Oscarsson

– Jag visste inte riktigt vad en språkkonsult kunde göra i en ideell organisation och det var därför jag valde att kontakta dem. De kommunicerar med väldigt många olika målgrupper: privatpersoner, företag och myndigheter. Det gjorde mig nyfiken.

Precis som Johanna valde Julia att testa något nytt under praktiken. Hon hade tidigare erfarenhet av att arbeta i den privata sektorn. Under praktiken tog hon chansen att prova på hur det är att arbeta på en kommunal myndighet.

– Om du har jobbat i en sektor innan så är ett tips att vidga dina vyer så mycket som möjligt under praktikperioderna. Jag tror att det kommer göra det lättare att söka jobb. Se praktiken som ett förarbete inför arbetslivet – passa på att vara lite taktisk!

Väl förberedda för arbetslivet

Studenterna har under praktiken fått ett kvitto på att kurserna på Språkkonsultprogrammet anknyter till den verklighet som finns ute hos arbetsgivarna. Både Julia och Johanna har fått med sig verktyg som de har fått stor användning av.

– Vi har fått med oss många praktiska exempel, lärt oss om samarbete och om hur man pratar om kommunikation – sådana saker. Jag har verkligen känt att jag fått användning för alla exempeluppgifter som vi har arbetat med under åren. Skillnaden under praktiken är att det inte är en påhittad uppgift utan ett verkligt uppdrag, säger Julia.

Johanna håller med.

– Ja, jag har ju bland annat fått med mig hur man ger feedback på ett bra sätt. När jag korrekturläser och språkgranskar vet jag hur jag ska underbygga min språkkänsla, var jag ska kolla upp om den stämmer och hur jag ska argumentera för ett ändringsförslag. Det har varit häftigt att se att det man lärt sig faktiskt går att applicera i verkligheten!

Text: Sven Lindström

FAKTA

Språkkonsultprogrammet är ett språkvetenskapligt kandidatprogram för dig som vill arbeta med att hjälpa andra att skriva bättre, förbättra organisationers kommunikation och hjälpa myndigheter att bemöta medborgare mer demokratiskt. Du lär dig hur man skriver tydliga och begripliga texter, att bedriva språkvård och att utveckla hållbara kommunikationspraktiker. Utbildningen omfattar flera yrkeslivsanknutna moment.

Läs mer om programmet i kurs- och programkatalogen