Bild
"Dekanhuset" i Uppsala inhyste Teologiska institutionen från 1930-talet till 2001.
Foto: Digitalt museum
Länkstig

Stridbar professor och folkbildare med intresse för ridning

En bortglömd akademiker med en förkärlek till hästar och det militära. Göran Larsson, forskare vid Göteborgs universitet, har skrivit en bok om Geo Widengren – religionshistorikern som under 1900-talet hade stort inflytande på ämnets utveckling och popularisering.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, ville ha ett skrivprojekt utan deadline. Resultatet blev boken ”Stridbar professor i en föränderlig tid” som handlar om Geo Widengren, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet mellan åren 1940-1973 och en tongivande folkbildare under sin samtid.

Bild
Göran Larsson professor i religionshistoria.

– Geo Widengren var oerhört produktiv inom flera olika områden. Han var både internationellt dominerande inom sitt ämne och florerade mycket i svensk media under efterkrigstiden. När jag själv skrev min avhandling på 90-talet var hans namn ständigt närvarande i seminarierummet och kafferummet, säger Göran Larsson.

Både biografi och ämneshistoria

Förutom ett par hundra publikationer och böcker inom religionshistoria, hade Widegren stor kunskap i semitiska och orientaliska språk och var medgrundare till flera internationella nätverk och tidskrifter som är aktuella än i dag.

– Genom hans forskning har jag kunnat studera utvecklingen av ämnet religionshistoria, hur det förändrades och påverkades under och efter andra världskriget. Boken är därför inte bara en slags vetenskapsbiografi utan också en historia om själva ämnet, säger Göran Larsson.

Han har i sina undersökningar studerat både tidningsmaterial, recensioner, debatter och gjort nedslag i Widengrens största forskningsintressen.

– Jag för en kritisk diskussion och undersöker hur han förhöll sig till andra inom samma fält, hur han positionerade sig och hur hans arbete togs emot i både svensk, nordisk och internationell press.

En brytpunkt i universitetsvärlden

Widengrens karriär spänner över en tid av förändring i Sverige och Europa. Världen upplevde andra världskriget, 1960-talets vänstervåg och inte minst den brytpunkt i universitetsvärlden då universitetet blev en del av den allmänna högre utbildningen.

– Det finns en tendens att romantisera det förflutna men mycket har bara blivit bättre. I det material jag tagit del av från perioden innan 70-talets brytpunkt, fanns ofta en benägenhet hos forskare att ignorera kritik med tystnad i stället för att lyssna och ta till sig av andra forskares synpunkter. Vi har gått från ett sådant professorsvälde till ett mer demokratiskt system på universiteten idag, säger Göran Larsson.

Hästar och popularisering

Genom Widengrens liv löper ett intresse för det militära och ridning. Han sågs ofta undervisa i ridkläder med piskan i handen. När det i efterkrigstid gjordes stora arkeologiska fynd i världen, blev han känd för svenska folket genom populärvetenskapliga radioprogram.

– Mycket av Widengrens forskning håller inte måttet idag, både metod och ämnet i sig har förändrats. Men det vi kan lära oss av honom är betoningen på popularisering, att delta aktivt i kulturdebatten och diskussionen. Precis som Widengren menar jag att om religionsforskning ska ha ett värde så måste vi också ha ett förklarande anspråk, säger Göran Larsson.

Text: Hanna Erlingson

 

Bokmässan

Fredag 29/9 kl 16:40 – 16:55 En stridbar professor i en föränderlig tid
Medverkande: Göran Larsson