Bild
Barnhand som målar med fingerfärg
Länkstig

Specialisering inom Speciallärarprogrammet byter namn

"Intellektuell funktionsnedsättning" ersätter ordet "utvecklingsstörning" från och med höstterminen 2023. Utbildningens innehåll kommer att vara oförändrat.

En av Speciallärarprogrammets inriktningar har länge hetat Specialisering mot utvecklingsstörning. Från och med höstterminen 2023 kommer samma inrikting istället att ha namnet Specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Beslutet om namnbytet gäller på nationell nivå och berör alla lärosäten där Speciallärarprogrammet ges. Utbildningens innehåll påverkas inte av förändringen. 

Om utbildningen 

Speciallärarprogrammet är en vidareutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Programmet har tre valbara inriktningar: 

  • matematikutveckling 
  • språk-, skriv- och läsutveckling, samt
  • intellektuell funktionsnedsättning.

Specialiseringen mot intellektuell funktionsnedsättning lägger grunden till en förmåga hos studenten att enskilt och tillsammans med kollegor kunna stödja elever med intellektuell funktionsnedsättning. Särskild tyngdpunkt läggs på identitetsutveckling, kommunikation, interaktion och delaktighet.

Ändring av skollagen

Från och med den 2 juli 2023 ersätts ordet utvecklingsstörning med intellektuell funktionsnedsättning i skollagen. Andra språkliga förändringar som sker är att grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå byter namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå. Benämningen träningsskola tas också bort.

Läs om beslutet på riksdagens webbplats