Bild
Äldre man fyller i undersökningen
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

SOM-undersökningen 2023 på väg ut

Publicerad

Årets SOM-undersökningar är nu på väg ut till totalt 41 250 slumpmässigt utvalda svenskar.

För 38:e hösten i rad skickas nu de olika SOM-undersökningarna ut till stora slumpmässiga urval svenskar mellan 16 och 90 år. SOM-undersökningarna är vår huvudsakliga undersökning för att studera det svenska samhällets utveckling över tid. De innehåller en rad frågor om vad du som blivit utvald tycker och tänker samt hur du lever ditt liv. Dina svar bidrar till svensk och internationell forskning, men också till att öka vår gemensamma förståelse för det samhälle vi lever i och för varandra.

Totalt skickas undersökningarna i år ut till 41 250 personer.

Har du fått SOM-undersökningen?

Om du får brev från oss innebär det att du blivit slumpmässigt utvald utifrån det svenska folkbokföringsregistret, och får i år möjligheten att göra din röst hörd i SOM-undersökningen.

Du kommer att få ett brev med inloggningsuppgifter från oss. Därefter kan du besvara din enkät på webben. Du kan också välja att fylla i enkäten på papper. De allra flesta får en pappersenkät med samma brev som inloggningsuppgifterna.

Stort tack för din medverkan!

Årets SOM-undersökningar
  • Den nationella SOM-undersökningen (26 250 personer)
  • SOM-undersökningen i Västra Götaland (6 000 personer)
  • SOM-undersökningen i Göteborg (9 000 personer)