Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sari Nauman får pris för sin avhandling

Publicerad

Sari Nauman, doktor i historia, har mottagit Per Nyströms vetenskapspris 2017 för sin avhandling Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718, som hon disputerade med i höstas. Priset delas ut av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS).

sariEnligt motiveringen har Sari Nauman genom sitt originella val av forskningsmetodik nått nya resultat och uppfyllt donators krav på självständighet och förmåga att gå nya vägar.

Hur känns det att ha fått det här priset?

– Jättekul! Som nybliven doktor är det först och främst roligt att se att andra läser avhandlingen - att de sedan uppskattar den är förstås ännu bättre.

Vad betyder ett sådant här pris?

– Förhoppningsvis leder det till att fler får upp ögonen för boken, och att den når en större läsarkrets. För mig personligen är det en sporre att fortsätta forska, och gör att övergångsfasen från doktorand till forskare känns både lite lättare och roligare.

Läs mer om Sari Naumans avhandling: Kontroll ersatte tillit när de politiska ederna förändrades

Läs mer om priset: Per Nyströms vetenskapspris för historisk forskning