Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ryggen på en svensk polis
Foto: Anna Larsson/Mostphotos
Länkstig

Religions- och migrationsfrågor är relevanta för polisen

Publicerad

Att Sverige på några decennier blivit ett av Europas mest mångreligiösa länder samtidigt som allt fler svenskar kan ses som sekulära innebär nya kunskapsutmaningar för polisen. Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, är en av redaktörerna bakom boken Religion, migration och polisiärt arbete, som nu börjat användas som kurslitteratur inom polisutbildningen.

Frågor kring religion, migration och integration hör till de mest debatterade och diskuterade i vår samtid. Även om Sverige utmärker sig som ett sekulärt land där få identifierar sig som religiösa så har landet på några decennier gått från ett relativt homogent land, etniskt och religiöst, till att bli ett av Europas mest mångreligiösa länder.

Migrationen innebär nya kunskapsutmaningar för hela samhället. Inte minst för polisen som behöver och efterfrågar kunskaper om religion.

Utmaningar för polisen

Bild
Bokomslag

Boken Religion, migration och polisiärt arbete beskriver några av de utmaningar och möjligheter polisen kan ställas inför i ett pluralistiskt samhälle, där såväl antisemitiska som islamofobiska och kristofoba hatbrott ökar. Poliser märker av dessa spänningar allt mer i sitt arbete, och behovet av kunskap har varit stort.

I vissa delar av landet kan det till exempel vara av värde att känna till att kristendom och frikyrklighet haft och har en stor roll i människors liv. I andra vilka specifika religioner och församling som finns etablerade där man arbetar, och hur de relaterar till varande. Det kan även gälla i mindre orter som exempelvis i Dalarna där det lever många yezidier och aleviter, liksom muslimer med olika inriktningar, samtidigt som nationalistiska och nazistiska organisationer är starkt etablerade där.

– Den kunskap poliser behöver i sitt dagliga arbete, när det gäller religion och migration, har tidigare inte ingått i utbildningen. I erfarenhetsmöten vi hade med yrkesverksamma som arbetade inom områdena integration, dialog och hatbrott visade det sig att de fått förvärva all kunskap kring migration och religion efter sin examen och ofta parallellt med arbetet, på kvällar och helger, säger Göran Larsson, professor i religionsvetenskap och en av bokens redaktörer.

– Samtidigt var alla överens om att detta var kritiska kunskaper som nästan alla yrkesverksamma poliser behöver för att kunna utföra sitt arbete effektivt i dagens samhälle. Vi hoppas att boken ska användas som kurslitteratur på polisutbildningarna och som fortbildning för redan yrkesverksamma.

Teori och konkreta exempel

I boken varvas teoretiska perspektiv med konkreta exempel på polisiärt arbete relaterat till religion och migration. Bokens kapitel är skrivna av forskare och yrkesverksamma poliser inom olika områden, och behandlar en lång rad ämnen: religionsfrihetslagstiftning, segregation, hatbrott, globala konflikter med lokala konsekvenser, klanstrukturer, hedersvåld, migration och hälsa, våldsbejakande extremism, bemötandestrategier men också arbete med fördomar inom poliskåren.

Att det polisiära arbetet har påverkats av de förändringar som Sverige har genomgått under de senaste decennierna är något som bidragen i antologin belyser.

– Globalisering, migration och en ökad användning av sociala medier innebär bland annat att internationella konflikter och motsättningar kan få en allt större betydelse och påverkan på Sverige, något som polisen måste få en större kunskap om, säger Göran Larsson. 

Religion, migration och polisiärt arbete används under höstterminen 2020 som kurslitteratur på polisutbildningen vid Borås högskola.

 

Kontakt:
Göran Larsson, tel: 031-786 5315, epost: goran.larsson@lir.gu.se

 

Text: Johanna Hillgren

Fakta om boken

Redaktörer: Göran Larsson, Simon Sorgenfrei, Tanja Viklund

Författare: Johan Axelsson, Per Brinkemo, Thomas Bull, Leni Eriksson, Per-Olof Hellqvist, Jenny Madestam, Filip Hildeby Kellgren, Jonas Lindström, Peter Lindström, Christer Mattsson, Susanne Olsson, Niclas Persgården, Tove Pettersson, Amir Rostami, Jon Söderberg, David Thurfjell, Malin Wieslander, Malin E. Wimelius, Jenny Yourstone, Karin Åström